mandag 14. september 2015

Fossildagene, del 1

Søndag 6. september var det klart for Fossildagenes første av to arrangement. 
Vel 60 publikummere møtte opp på geologisenteret for å høre Reidar Müller fortelle oss om hvordan Norge ble til – hvordan alt ble som det ble. Med utgangspunkt i Müllers egen bok ”Det som ble Norge – om fjell, is og liv gjennom 2902millioner år” serverte han forunderlige fakta på en ledig og spennende måte. Dette passet både de voksne så vel som barna i salen. Ivrige barn på første rekke hadde stadig hendene i været og fulgte storøyd med på både det han fortalte og filmsnuttene han viste. 

I lokalene ellers var det muligheter for å kjøpe med seg noen fine steiner eller kule fossiler hjem, og utstillingen av skoleelevers LandArt-fotografier rullet på skjermen. Blant kambrosilur-fossilene fra Slemmestad, er det også for anledningen stilt ut et meget spesielt fossil – utlånt fra Geologisk museum i Oslo. Nemlig et fossil av en dinosaurknokkel, funnet i Nordsjøen. Ikke bare er dette det eneste dinosaurfossilet funnet i Norge, men også det dypeste. Fossilfunnet blir omtalt i boken til Müller. 

Fossildagen ble avsluttet med skattejakt for barna. Geologisenteret hadde fylt sementringen på brygga med fine steiner og fossiler – her var det bare å starte letingen. Det var nok mange som hadde tunge og fulle lommer denne dagen, for det de fant fikk de lov å ta med seg hjem. I tillegg var det 4 heldige som vant fine premier. 

Fossildagenes andre arrangement går av stabelen søndag 20. september, da er dagen viet vulkaner – og man skal ikke se bort i fra at det blir både sprut og røyk å se. Velkommen!


Et av funnene under skattejakten. Et haleskjold fra en trilobitt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar