onsdag 30. desember 2015

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Slemmestad geolgisenter fikk i 2014 kroner 50 000,- fra Sparebankstiftelsen DNBs fond. Pengene er brukt til å tilrettelegge lokalene slik at den innendørs formidlingen er blitt forbedret på en god måte;
vi har fått montert motorisert lerret og videoprsojektor fast i taket, slik at foredrag er mye lettere å gjennomføre. I tillegg har vi fått 7 lyskastere, 5 hvite og 2 med fargevariasjoner - slik at lokalet kan lyssettes etter stemning og innhold i arrangementene våre.

I 2015 var vi så heldige å få tildelt ytterlig 26 000 kroner slik at vi kunne markedsføre og formidle geologisenteret og biblioteket som arrangementsarena.

I året som har gått hatt en kveld med foredraget "Stein som hobby" på vårparten og 2 søndager på høsten der Fossildagene ble arrangert. Vi vil følge opp i året som kommer med nye spennende ting på plakaten.

Vi takker så mye for støtten vi har mottatt og som har gjort det mulig for oss å gjennomføre vellykkede Fossildager i år også.

  
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar