Foredragsholdere / guider


Presentasjon av utøvere på Fossildagene


2022

Hans Arne Nakrem

Jørn Hurum

Reidar Müller

Sigbjørn Lilleeng


2021

Maximo Alfonso Rojo


Jørn Hurum


2019

Morten Bilet

Jobber til daglig i Forskerfabrikken. Mineral- og fossilhandler, meteorittsamler, skribent og foredragsholder. Skrevet populærvitenskapelige artikler om meteoritter i både inn og utland, samt bokutgivelse (Norske Meteoritter, 2014 og Meteoritter, himmelens budbringere, 2008). Engasjert i amatørgeologi siden 1970-tallet og driver Bilet Geoservice med bl.a produksjon av geologiske samlinger for skoler og undervisning. Bilet Geoservice driver butikken Geotop.no som også kommer på Fossildagene.

Jørn Hurum
Jørn Harald Hurum er paleontolog og vitenskapsformidler. Hurum er utdannet virveldyrpaleontolog og ansatt som førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har særlig jobbet med dinosaurer, tidlige pattedyr og svaneøgler. Han leder siden 2010 et team som graver ut store øgler og dinosaurarter på Janusfjellet 5–6 km nord for Longyearbyen på Svalbard


2018

Hans Arne Nakrem
Professor i paleontologi, Universitetet i Oslo.

Forskningsområder; Paleontologi / geologi. Bryozoer og conodonter fra karbon, perm og trias på Svalbard og andre arktiske områder. Conodonter og generell paleontologi i Oslofeltets silur ++. Jura på Svalbard, hydrokarbonseep'er (metanoppkommer) og marine øgler, sammen med Jørn H. Hurum.

Jørn Hurum
Jørn Harald Hurum er paleontolog og vitenskapsformidler. Hurum er utdannet virveldyrpaleontolog og ansatt som førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har særlig jobbet med dinosaurer, tidlige pattedyr og svaneøgler. Han leder siden 2010 et team som graver ut store øgler og dinosaurarter på Janusfjellet 5–6 km nord for Longyearbyen på Svalbard2017Jørn Hurum
Jørn Harald Hurum er paleontolog og vitenskapsformidler. Hurum er utdannet virveldyrpaleontolog og ansatt som førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har særlig jobbet med dinosaurer, tidlige pattedyr og svaneøgler. Han leder siden 2010 et team som graver ut store øgler og dinosaurarter på Janusfjellet 5–6 km nord for Longyearbyen på Svalbard2016

Lene Liebe Delsett
Lene Liebe Delsett er ansatt som doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, hvor hun studerer fiskeøgler fra Svalbard fra sen jura og overgangen til kritt. Hennes bakgrunn er fra biologi, og hun skrev masteroppgave om de andre store øglene de fant på Svalbard; svaneøglene. Delsett hadde i 2012 20% stilling som geologikonsulent ved Slemmestad geologisenter og var med å arrangere de første Fossildagene i Slemmestad (2012). Les Lenes øgleblogg.


Stig Larsen 
Stig Larsen har vært opptatt av stein i mange år, Driver Larsen Geoutvikling, er leder av Vestfold geologiforening og øglegraver siden 2004. 

2015

Reidar Müller

Har en doktorgrad i geologi fra Universitetet i Oslo. Han er også utdannet journalist og har jobbet i Aftenposten. Han arbeider i dag som geolog i det private næringsliv. Gitt ut boken Det som ble Norge : om fjell, is og liv gjennom 2902 millioner år (2014) Müller, R.Rune S. Selbekk
Jobber som førsteamanuensis / kurator innen mineralogi ved Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo siden 2007. Utdannet Cand. scient. i geologi ved Universitetet i Bergen 1995, doktor scient. innen petrologi, geokjemi og mineralogi ved Universitetet i Tromsø 2001. Har tidligere jobbet som forsker ved Nordic Volcanological Institute, University of Iceland og Institut für Mineralogie, Petrologie und geochemie, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Tyskland.
Siden 2008 har han vært fagansvarlig for Store Norske Leksikon innen mineralogi, krystallografi og vulkanologi.
Bokutgivelser: Norges mineraler (2010) Selbekk, R.S
Norske meteoritter (2014) Larsen, J, Bilet, M. Thoresen, Ø. & Selbekk R.S.2014

Jon Larsen
Amatørgeolog, studerer mikrometeoritter, og har publisert populærvitenskapelige artikler om mikrometeoritter i Astronomy, Stein, mm, samt bokutgivelse (Norske Meteoritter, 2014).  Er jazzmusiker, komponist, plateprodusent, billedkunstner og skribent. Kjent som kapellmester i Hot Club de Norvège (1979), samt grunnlegger av Djangofestivalen (1980), Hot Club Records (1982), Kunstbokforlaget DGB (2008) og forskningsprosjektet Stardust (2010).

Morten Bilet
Mineral- og fossilhandler, meteorittsamler, skribent og foredragsholder. Skrevet populærvitenskapelige artikler om meteoritter i både inn og utland, samt bokutgivelse (Norske Meteoritter, 2014 og Meteoritter, himmelens budbringere, 2008). Engasjert i amatørgeologi siden 1970-tallet og driver Bilet Geoservice med bl.a produksjon av geologiske samlinger for skoler og undervisning. Bilet Geoservice driver nettstedene Geotop.no, Geofreaks.no og Treasuresfromspace.com. Er også frilans konsulent innenfor området profileringsprodukter i firmaet Sport & Profil AS.


Jørn Hurum
Jørn Harald Hurum er paleontolog og vitenskapsformidler. Hurum er utdannet virveldyrpaleontolog og ansatt som førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har særlig jobbet med dinosaurer, tidlige pattedyr og svaneøgler. Han leder siden 2010 et team som graver ut store øgler og dinosaurarter på Janusfjellet 5–6 km nord for Longyearbyen på Svalbard2013

Julie Guttormsen
Eksaminert med mastergrad i geologi ved UiO i 2012. Skrev masteroppgave om ordoviciske blekkspruter i Slemmestad.
Jobber i en 20% stilling som geologikonsulent ved Slemmestad bibliotek og geologisenter i tillegg til 100% som field specialist offshore i Baker Hughes.
Holder foredrag om geologi .
Hans Arne Nakrem
Professor i paleontologi, Universitetet i Oslo.
Forskningsområder; Paleontologi / geologi. Bryozoer og conodonter fra karbon, perm og trias på Svalbard og andre arktiske områder. Conodonter og generell paleontologi i Oslofeltets silur ++. Jura på Svalbard, hydrokarbonseep'er (metanoppkommer) og marine øgler, sammen med Jørn H. Hurum.Merethe Frøyland
Merethe Frøyland er geolog og har en doktorgrad i formidling av geologi. Hun jobber ved Naturfagsentret som leder for Geoprogrammet.

2012
Julie Guttormsen
Eksaminert med mastergrad i geologi ved UiO i 2012. Skrev masteroppgave om ordoviciske blekkspruter i Slemmestad.
Jobber i en 20% stilling som geologikonsulent ved Slemmestad bibliotek og geologisenter i tillegg til 100% som field specialist offshore i Baker Hughes.
Holder foredrag om geologi .

Jørn Hurum 
Jørn Harald Hurum er paleontolog og vitenskapsformidler. Hurum er utdannet virveldyrpaleontolog og ansatt som førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo i Oslo. Han har særlig jobbet med dinosaurer, tidlige pattedyr og svaneøgler. Han leder siden 2010 et team som graver ut store øgler og dinosaurarter på Janusfjellet 5–6 km nord fo rLongyearbyen på Svalbard.
Inge Bryhni
Inge Bryhni er geolog, og førstekonservator ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Etter oppveksten i ytre Romsdal studerte han geologi ved Universitetet i Bergen (cand.real., 1958) og University of California, Berkeley. Han ble i 1962 ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Oslo, og ble i 1967 førstekonservator ved Mineralogisk-geologisk museum på Tøyen, der han i 2012 er konservator emeritus. Opp gjennom årene gjorde han flere undersøkelser av berggrunn i store deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Han har vært ofte på NRK med egne serier, skrevet flere populærvitenskapelige fremstillinger, og vært fagansvarlig ved Store Norske Leksikonmed følgende fagområder: Geologi generelt, geologiske prosesser og strukturer, geologisk tidsregning, sedimentologi, petroleumsgeologi. For sin formidling ble han i 1984 tildelt NAVF sin pris på 25 000 kroner for populærvitenskapelig forfatterskap, og i 2011 tildelt Toffenprisen fra Norsk geologisk forening. Steinparken på Bud i Romsdal er etablert av ham. Han har også utarbeidet webleksikonet Geoleksi
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar